Monoqrafiya və dərsliklər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Dil
Rahilə Abdinova, Natəvan Hüseynova Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, "Elm və təhsil" 2021 azərbaycanca Yüklə
İlahə Qurbanova Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin etnolinqvistik təhlili. Bakı, "Bilik" 2014 azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Mənzərə Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu: "İskəndərnamə" əsəri üzrə. Bakı, "Nafta-Press" 2012 azərbaycanca Yüklə
İbrahim Bayramov Azərbaycan dialektologiyası. Ankara, "İksad" 2022 azərbaycanca Yüklə
Beynəlxalq elmi konfransın materiallları Azling 2022- Azərbaycan dili və müasir dilçilik: problemlər, perspektivlər və çağırışlar" 2022 azərbaycanca Yüklə