Monoqrafiya və dərsliklər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Dil
Qüdsiyyə Məmmədova Nəsiminin dili və Azərbaycan şivələri. Bakı, Nurlan 2004 azərbaycanca Yüklə
Aynel Məşədiyeva Инфинитивы и имена действия в тюркских языках. Баку, “Red N Line” ООО 2018 rusca Yüklə
Ruxsarə Abbasəliyeva Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri. Bakı, "CBS Polygraphic Production" 2018 azərbaycanca Yüklə