Monoqrafiya və dərsliklər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Dil
Qüdsiyyə Məmmədova Nəsiminin dili və Azərbaycan şivələri. Bakı, Nurlan 2004 azərbaycanca Yüklə
Aynel Məşədiyeva Инфинитивы и имена действия в тюркских языках. Баку, “Red N Line” ООО 2018 rusca Yüklə
Ruxsarə Abbasəliyeva Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri. Bakı, "CBS Polygraphic Production" 2018 azərbaycanca Yüklə
Buludxan Xəlilov Türkologiyaya giriş. Bakı, "Bakı çap evi" 2013 azərbaycanca Yüklə
Əbülfəz Quliyev Qədim uyğur türklərinin onomastikası. Bakı 2014 azərbaycanca Yüklə
Fəxrəddin Veysəlli German dilçiliyə giriş. Bakı, "Mütərcim" 2011 azərbaycanca Yüklə
Kollektiv Dilçilik ensiklopediyası. II cild. Bakı, "Mütərcim" 2008 azərbaycanca Yüklə
Həcər Hüseynova Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu. Bakı, "Mütərcim" 2017 azərbaycanca Yüklə
Tofiq Əbdülhəsənli, Aybəniz Hüseynova İşgüzar Azərbaycan dili. Bakı, "İqtisadiyyat Universiteti" 2006 azərbaycanca Yüklə