Monoqrafiya və dərsliklər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Dil
İlahə Qurbanova Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin etnolinqvistik təhlili. Bakı, "Bilik" 2014 azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Mənzərə Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu: "İskəndərnamə" əsəri üzrə. Bakı, "Nafta-Press" 2012 azərbaycanca Yüklə
İbrahim Bayramov Azərbaycan dialektologiyası. Ankara, "İksad" 2022 azərbaycanca Yüklə
Beynəlxalq elmi konfransın materiallları Azling 2022- Azərbaycan dili və müasir dilçilik: problemlər, perspektivlər və çağırışlar" 2022 azərbaycanca Yüklə
Sayalı Sadıqova Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində terminologiyanın inkişafı. Bakı, "Avropa" 2016 azərbaycanca Yüklə
Sayalı Sadıqova Azərbaycan terminoqrafiyasının konseptual əsasları. Bakı, "Optimist" 2023 azərbaycanca Yüklə