Lüğətlər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi
Kollektiv. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti I cild Bakı, "Şərq-Qərb" 2006 İzahlı lüğət Yüklə
Kollektiv. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti II cild Bakı, "Şərq-Qərb" 2006 İzahlı lüğət Yüklə
Kollektiv. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti III cild Bakı, "Şərq-Qərb" 2006 İzahlı lüğət Yüklə
Kollektiv. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti IV cild Bakı, "Şərq-Qərb" 2006 İzahlı lüğət Yüklə
Kollektiv Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, "Şərq-Qərb" 2013 Orfoqrafiya lüğəti Yüklə
Kollektiv Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti. Bakı, "Şərq-qərb" 2007 Antonimlər lüğəti Yüklə
Kollektiv Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti.Bakı, "Şərq-qərb" 2007 Omonimlər lüğəti Yüklə
Nəriman Seydəliyev Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Bakı, "Şərq-qərb" 2007 Sinonimlər lüğəti Yüklə
Kollektiv Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı, "Şərq-qərb" 2007 Dialektoloji lüğət Yüklə
Kollektiv Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti. Bakı, "Ağrıdağ" 2009 Dialektoloji lüğət Yüklə
Aydın Paşayev, Alimə Bəşirova Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti.Bakı, "Mütərcim" 2011 İzahlı lüğət Yüklə
Rafiq Manafoğlu, Nizami Tağısoy, Rüstəm Kamal İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lüğəti. Bakı, Mütərcim 2010 Terminoloji lüğətlər Yüklə
Nəriman Seyidəliyev Dini terminlər lüğəti. Bakı, "Elm və təhsil" 2015 Terminoloji lüğətlər Yüklə
Kollektiv Azərbaycanca-ingiliscə, İngiliscə-Azərbaycanca lüğət. Bakı, "Şərq-Qərb" 2006 Tərcümə lüğətləri Yüklə
Kollektiv Azərbaycanca-Fransızca lüğət. Bakı, "Şərq-Qərb" 2007 Tərcümə lüğətləri Yüklə
Kollektiv Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti. Bakı, "Elm" 2016 İzahlı lüğət Yüklə
Valentina Qərənfil, Məsud Mahmudov Rumınca-Azərbaycanca, Azərbaycanca-Rumınca lüğət. Bucureşti, "Paideia" 2004 Tərcümə lüğətləri Yüklə
Kamilə Vəliyeva, Valeri Pines, Məsud Mahmudov Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti. Bakı, "Nulan" 2004 İzahlı lüğət Yüklə
Lətif Kərimli, Məsud Mahmudov, Cəmaləddin Rəhmanov Bitişik, yoxsa ayrı? Bakı, "Nurlan" 2004 İzahlı lüğət Yüklə
Kamilə Vəliyeva, Məsud Mahmudov, , Cəmaləddin Rəhmanov, Vüqar Sultanov Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü. Bakı, "Elm" 2004 İzahlı lüğət Yüklə
Kamilə Vəliyeva, Məsud Mahmudov, Valeri Pines, Cəmaləddin Rəhmanov, Vüqar Sultanov "Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin statistik təhlili. Bakı, "Elm" 1999 İzahlı lüğət Yüklə
Musa Adilov, Zemfira Verdiyeva, Firəngiz Ağayeva İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. Bakı, "Elm və Təhsil" 2020 İzahlı lüğət Yüklə
Mənzərə Məmmədova Nizami Gəncəvi dilinin lüğəti: I hissə. Bakı, "Nafta-press" 2009 İzahlı lüğət Yüklə
Mənzərə Məmmədova Nizami Gəncəvi dilinin lüğəti: II hissə. Bakı, "Nafta Press" 2010 İzahlı lüğət Yüklə
Kollektiv Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, "Elm" 2021 Orfoqrafiya lüğəti Yüklə
İsmayıl Məmmədli, Aydın Ələkbərli, Nəriman Seyidəliyev, Bəhruz Abdullayev, Nigar Ağayeva Cəfər Cabbarlının bədii dilinin izahlı lüğəti. Bakı, “AFPoliqrAF” 2022 İzahlı lüğət Yüklə
Kollektiv Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti 2021 İzahlı lüğət Yüklə
Nəriman Seydəliyev Azərbaycan dilində işlənən alman mənşəli beynəlxalq sözlərin izahlı lüğəti. Bakı 2016 İzahlı lüğət Yüklə
Qara Məşədiyev, Nəriman Seydəliyev İzahlı onomastik terminlər lüğəti. Bakı, “Nurlan” 2005 Terminoloji lüğətlər Yüklə
Sayalı Sadıqova, Natəvan Hüseynova, Svetlana Novruzova, Şəbnəm Həsənli-Qəribova İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. Bakı, "Elm" 2019 Terminoloji lüğətlər Yüklə
Sayalı Sadıqova, Sima Qasımova İzahlı terminlər lüğəti. Bakı, "Avropa" 2015 Terminoloji lüğətlər Yüklə
Sayalı Sadıqova İzahlı yeni terminlər lüğəti. Bakı, "Elm". III cild 2022 Terminoloji lüğətlər Yüklə
Sayalı Sadıqova, Şəbnəm Həsənli-Qəribova Azərbaycanca-türkcə izahlı dilçilik terminləri lüğəti. Bakı, "Elm" 2020 Terminoloji lüğətlər Yüklə
Kollektiv Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti: II cild. Bakı, "Şərq-Qərb" 2007 İzahlı lüğət Yüklə
Məsud Mahmudov, Əbülfət Fətullayev Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti.Bakı, Nurlan 2004 Əks lüğət Yüklə