Rəsmi sənədlər


Axtarış

Sənəd Nömrəsi Adı Qüvvəyə minmə tarixi Növü Statusu
347 Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 17/07/2018 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
3375 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 13/11/2017 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 18/02/2016 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 15/07/2015 Fərman Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı 09/04/2013 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 23/05/2012 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşrinin maliyyələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 18/09/2008 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 30/12/2007 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 24/08/2007 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 27/12/2004 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 05/08/2004 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 12/01/2004 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
«Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 27/09/2003 Fərman Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 02/01/2003 Fərman Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30/09/2002 Qanun Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 09/08/2001 Fərman Qüvvədədir Yüklə
Kompüterlərdə istifadə edilən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası kodlarının və klaviaturada hərflərin düzümünün vahid cədvəlləri barədə 28/07/2001 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 04/07/2001 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 18/06/2001 Fərman Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan əlifbasının Beynəlxalq standartına müvafiq standart kod cədvəli 01/01/2001 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyasından çıxarış 01/01/1995 Konstitusiya Qanunu Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 22/12/1992 Qanun Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı 22/12/1992 Qərar Qüvvədədir Yüklə
"Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi qaydası barədə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının Qərarı 25/12/1991 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 25/12/1991 Qanun Qüvvədədir Yüklə
Yeni Azərbaycan əlifbası layihəsinin tərtibi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Qərarı 09/02/1991 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Yeni Azərbaycan əlifbası layihəsinin hazırlanması haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Qərarı 02/02/1991 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasından çıxarış 01/01/1978 Konstitusiya Qanunu Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan SSR Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) Azərbaycan SSR dövlət dili barəsində maddə əlavə edilməsi haqqında Qanun 21/08/1956 Qanun Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan SSR Konstitusiyasına Azərbaycan SSR dövlət dili barəsində maddə əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan KP MK bürosunun Qərarı 24/07/1956 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan yazısının latın əlifbasından rus əlifbasına keçirilməsi haqqında 11 iyul 1939-cu il tarixli Qanundan çıxarış 11/07/1939 Əmr Qüvvədədir Yüklə
I Ümumittifaq türkoloji qurultayın qətnamələri 06/03/1926 Qətnamə Qüvvədədir Yüklə
Yeni türk əlifbası haqqında IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayının qərarı 01/03/1925 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Respublikanın dövlət idarələrində dövlət dilini və əhalinin əksəriyyətinin və azlıqda qalan millətlərin dillərini tətbiq etmək haqqında Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dekreti 27/06/1924 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Sovet idarələrində kargüzarlığın rus və türk dillərində aparılmasını tətbiq etmək haqqında Azərbaycan İnqilab Komitəsinin əmri 08/02/1921 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin birinci və ikinci dərəcə məktəblərdə lisan təlimi haqqında əmrnaməsi 18/09/1920 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Xalq məktəblərinin kitabxanaları üçün türk dilində kitablar əldə edilməsi üçün 1 milyon manat ayrılması haqqında Parlament qanunu 18/09/1919 Qanun Qüvvədədir Yüklə
Ərəb əlifbası islahatı üzrə komissiyanın yaradılması haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 21/03/1919 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan ordusunun geyim formasının və süvari nizamnaməsinin türk dilində təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 11/02/1919 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının Qərarının dəyişdirilməsi haqqında qərar 13/11/1918 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Birinci və ikinci dərəcə ibtidai məktəblərin, həmçinin orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının Qərarı 28/08/1918 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Dövləti lisan türkcə qəbul edilərək müvəqqətən hökuməti müəssisələrdə rus lisanı istemalına müsaidə edilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 27/06/1918 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının bəyannaməsinin dərc olunması haqqında qərar 21/06/1918 Qərar Qüvvədədir Yüklə